Použití Keramzitu

Díky svým zvláštním vlastnostem nachází Keramzit široké uplatěnění v mnoha oborech. Zde je výčet několika hlavních :

 • Keramzit - steřdní frakceizolační zásypy stropů v e stavebnictví
 • tepelná izolace střech
 • jako přídavek do zdících materiálů pro zlepšení termoakustických vlastností zdí
 • filtrační materiál pro vodní hospodářství
 • substrát pro kořenové čistírny odpadních vod
 • drenážní vrstva pro odovody dešťové vody
 • zimní posyp silnic a chodníků
 • zelené střechy - substrát pro výsadbu rostlin
 • hydroponické pěstování pokojových rostlin
 • hydroponické pěstování užitkových rostlin
 • zahradnické a dekorativní účely