Výroba Keramzitu

Keramzit se dnes vyrábí pod obchodním názvem LIAPOR, podle halvního českého výrobce, firmy LIAS Vintířov. Keramzit se vyrábí tepelnou expandací tzv. cyprisových jílů. Cyprisové jíly jsou terciérní (neogenní) jíly, které tvoří nadloží uhlonosných souvrství zejména v sokolovské pánvi. Své označení dostaly podle vůdčí fosilie – skořepatce rodu Cypris angusta.

Skládka hmoty na výrobu keramzituJíly jsou dopraveny železniční přepravou na skládku, odkud putují na tzv. hrubou úpravu. Hrubou úpravou je myšleno drcení a mletí, tj. drcení na kladivovém drtiči, zjemňování na kolovém a válcovém mlýně a homogenizace na dvouhřídlové míchačce.

 

 

 

 

 

 

 

Odležárna keramzituPo hrubé úpravě, kdy má surovina asi 20 % vody, následuje odležení v odležárně .

 

 

 

 

 

 

 

 

 Posledním úpravárenským článkem je tzv. jemná úprava. Zde dochází, pomocí granulačních talířů a vakuových šnekových lisů s protlačovadlem k tvorbě granulí, které jsou následně vypalovány v rotační peci  (obr. 21).

 

 

 

 

 

 

 

 

 K expandaci  dochází při teplotě zhruba 1100 oC (obr. 22), kdy vznikají lehké keramické kuličky – perly. Vypálené granule jsou následně tříděny na jednotlivé frakce. Základní fyzikální vlastnosti Liaporu prezentuje tabulka.

 

 

 

 

 

 

 

Použité fotografie - M. Vavro , J. Jirásek, 2007.
Zdroje -  materiály serveru https://geologie.vsb.cz