Keramzit a zelené střechy

Keramzit se díky svým zvláštním vlastnostem výborně hodí jako materiál pro zelené střechy. „Zelená“ střecha se stává stále oblíbenějším architektonickým prvkem. Kromě estetického přínosu jsou zde však i mnohé další. Například ze stavebně fyzikálního pohledu jsou to zlepšené tepelné i zvukově izolační vlastnosti, ochrana střechy před velkými teplotními výkyvy a ultrafialovým zářením či ochrana před mechanickým poškozením. Z pohledu ekologie je přínosem bezesporu především zpětné získání hodnotné vegetační plochy, ale také zlepšení mikroklimatu díky absorbci kysličníku uhličitého a dodávání kyslíku fotosyntézou. Zanedbatelný není ani ekonomický pohled na věc. Zelená střecha totiž znamená úsporu energie díky zlepšené tepelné izolaci střechy a snížení nákladů na údržbu díky účinné ochraně celé střešní konstrukce. O tom, zda a jakým způsobem lze střechu ozelenit, rozhoduje její únosnost, požadavek na její budoucí využívání a možnost jak zabránit prorůstání kořenů rostlin do střešní konstrukce.

Zdroj - www.liapor.cz

Zelená střechy na OC Smíchov - použit keramzitJedna z největších realizací střešní zahrady, která je volně přístupná, je zelená střecha v Praze v obchodním centru Nový Smíchov. Rozloha této střešní zelené zahrady činí přes 15000 m2, výsadby zahrnují jak okrasné trávy, ale i keře a vzrostlé stromy - konkrétně paltany v počtu přes 30kusů. Pro substrát byl právě na této zelené střeše použit jený keramzit - prodávaný pod názvem Liadran . Tento Keramzit snížil výrazně  zatížení na střešní konstrukci a pomohlo vytvořit  vhodné životní podmínky vysazeným rostlinám, stromům  a keřům.